BDSM – Въведение (продължение)

Продължаваме с статията на Tsvetan за въведение в BDSM.
Предната част можете да прочетете тук.

35707d4d215506dd1a63e058c5845e35Дотук бяха очертани базисните рамки и принципи на BDSM. А какво включват всъщност  тези усещания, поведение, отношения? Въпросът е широкообхватен и е много трудно да се проявяват дори минимални претенции за изчерпателност.

BDSM-връзките най-често предполагат полюсен модел: доминиране/подчинение; сексуално господство/робство; сексуален садизъм/мазохизъм. Вариациите не са малко и ще бъдат предмет на друга статия. Този полюсен модел съществува на две нива – физическо и ментално. Първото включва огромен брой практики по време на сексуалната игра и извън нея. А второто – различни степени на контрол на една личност над друга, в плоскостта на волята, съзнанието.

Практиките: обездвижване, удоволствие от причиняване/понасяне на болка, еротична асфикция, третиране по унизителен начин (публично или не), писинг и скат, гъдел, провесване, стимулиране с електричество, ролеви игри и толкова много други, че изброяването им тук е излишно и безпредметно. Всяка практика сама по себе си има огромен брой вариации (обездвижването може да е с въжета, белезници, каишки и т.н.; причиняването на болка чрез камшици, пръчки, щипки, нагорещени предмети, восък и т.н. и т.н.). Практиките се отличават и с различна мотивация (овръзване с въжета с цел постигане на естетически красив резултат, или от друга страна използване на въжетата само като просто средство за ограничаване на движенията; асфикция с цел нарастване на сексуалната възбуда в следствие намаления приток на кислород към мозъка, или с цел поставяне на подчинения партньор в привидно рискова ситуация с повече адреналин и т.н.). Също така практиките притежаватт и различен интензитет (сходни действия могат да се практикуват в софт или хард вариант, да кажем лек удар с камшик с меки ресни в единия случай или силен удар с бич в другия случай). И разбира се, в практиките се използват изключително голям набор от подходящи атрибути (закупени от секс-магазин, изработени по поръчка, предмети от бита и т.н.). Вариациите, мотивацията, интензитетът, използваните атрибути – всичко това са строго индивидуални акценти, зависещи от BDSM-фантазиите и нагласата на конкретните хора. Именно по тази причина както вече беше споменато вътре в сферата на BDSM често възбуждащото или приемливотоза едни е отблъскващо или прекалено за други. А също може да се спомене, че за голяма част от BDSM-практикуващите тези практики неразривно се свързват със секса. Но не за всички, има хора, за които това не е задължително.

За подробна информация: Бренда Лав, „Енциклопедия на нетрадиционните SEX-практики”

По отношение на менталното ниво в BDSM удоволствието се извлича от усещането контрол, от налагането на воля/приемането,подчиняването пред чужда воля, от желанието за власт. Контролът може да бъде само по време на „BDSM-плей”, т.е. в определена ситуация/поредица от ситуации извън която/които отношенията между партньорите са относително равнопоставени. Но контролът може да бъде и тотален, когато доминантният партньор във всеки един момент, по отношение на всяко действие (а дори и във всеки аспект от живота) упражнява своята воля върху подчинения. Ако двойка интимни партньори са приели такъв тип контрол за свой стил на живот, тогава се използа BDSM-понятието 24/7, т.е. отношения по двадесет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата (любопитен факт – 24.юли, т.е. 24.07 е неофициално приет за международен ден на BDSM). Психологичното доминиране/подчинение е сложна материя, която може да бъде анализирана в самостоятелна статия.

BDSM има множество допирни точки със сексуалния фетишизъм, а често практикуващите BDSM са фетишисти – спрямо определено облекло, определени части от човешкото тяло, определени предмети или действия. За една двойка от фетишисти обаче не винаги е задължителен полюстният модел доминантен/подчинен партньор. Понятието фетиш и връзката му с BDSM също могат да бъдат тема на отделна статия.

За почитателите на BDSM не винаги е задължителен и валиден традиционният обществен модел за моногамна връзка. Полигамията (или пък тройките, други комбинации, преотстъпване на партньор) не е рядко срещано явление. Същото важи по отношение на стандартния модел за хетеросексуална връзка – често BDSM-практикуващите са би/хомо-сексуално ориентирани. По-рядко срещано, но напълно възможно е BDSM-ърите да афишират пред обществото по различни начини алтернативната си сексуалност. По тези причини може да се каже че BDSM освен с фетишизма има допирни точки с алтернативни сексуалности и модели на поведение като хомосексуализъм, полигамия, суинг, ексхибиционизъм и др.

Противно на приетото в обществото виждане, BDSM не изключва романтиката, нежността. Пречупва ги през алтернативна призма. BDSM също е любов, интимност, човешки отношения, близост. За някои двойки елементите на BDSM са просто ексцентричен начин за постигане на разнообразие в сексуалните отношения, поле на експерименти. За други BDSM е житейски светоглед и философия. Но за всички, които имат нагласа да се докоснат до света на BDSM – това е възможност да постигнат вътрешен мир, душевен баланс, пълноценен живот и интимност.

Автор: Tsvetan

One thought on “BDSM – Въведение (продължение)

  1. Pingback: BDSM – Въведение | F-BG Portal