BDSM – Въведение (продължение)

Продължаваме с статията на Tsvetan за въведение в BDSM.
Предната част можете да прочетете тук.

35707d4d215506dd1a63e058c5845e35Дотук бяха очертани базисните рамки и принципи на BDSM. А какво включват всъщност  тези усещания, поведение, отношения? Въпросът е широкообхватен и е много трудно да се проявяват дори минимални претенции за изчерпателност.

BDSM-връзките най-често предполагат полюсен модел: доминиране/подчинение; сексуално господство/робство; сексуален садизъм/мазохизъм. Вариациите не са малко и ще…

BDSM – Въведение

35707d4d215506dd1a63e058c5845e35Абревиатурата BDSM очертава съвкупност от усещания, модели на поведение и практики, които се проявяват в интимните отношения и човешката сексуалност. Те са присъщи за относително малък брой хора, поради което се определят като алтернативни и ексцентрични спрямо приетия в обществото стандартен модел.

Стандартният модел се базира на широко разпространените в обществото традиции, норми, критерии за нормално/ненормално и приемливо/неприемливо в любовта между хората, сексуалните…

БДСМ и играта на БДСМ

Здравейте!

В последно време често ми се случва да разсъждавам върху една доста деструктивна тема,която обаче намирам за изключително важна.Става въпрос за бдсм връзките и за тяхното разпадане.Или за трансформирането им в други варианти на отношения между партньорите – като понякога тези промени са положителни,но в повечето случаи не са. Любов и БДСМ… изключват ли се взаимно (продължение)

Здравейте

От известно време имах намерение да напиша още една тема за бдсм-връзките (казвам още веднъж,защото и друг път се е случвало да пускам подобни теми,а в същевременно собствените ми усещания,размисли и опит в тази насока претърпяват развитие). Наскоро следях с любопитство развитието на дискусията за любовта и бдсм и тъй като мисля,че темите са взаимосвързани,публикувам своята като един вид…

Гледна точка за BDSM

Това е един пост на Jam от стария форум, който пускам от свое име, защото той вече не е част от този форум. Думите не са мои а негови, но са думи които трябва да се прочетат.

 

Излишно е да Ви обяснявам как обществото приема BDSM. Тоест как не го приема. Добре познавате онази мрежа от страх, отвращение, неприязън, изумление, неразбиране, анатема и презрение, оплетена около нас от наслоени предразсъдъци, комплекси и нетърпимост.

Но защо е така? Кое ражда този конфликт?

Сексуален театър 2

Това е преводна статия, превода е направен през 2003.

Статията е твърде дълга за да бъде публикувана на един път, за това ще се публикува в няколко части.

 

3. Действителните, неподправено-искрени домини и тяхното отношение към sissies.

Действителните домини са потенциално многобройни, но не са в такава степен видими, поради това, че рядко проявяват активен интерес към движените от комплекси и чувство за вина…

Сексуален театър 1

Това е преводна статия, превода е направен през 2003.

Статията е твърде дълга за да бъде публикувана на един път, за това ще се публикува в няколко части.

 

Жени, които обичат женствени мъже

… и женствените мъже, които обичат силните жени !

(more…)

Господар

В теорията и практиката на еротичната бдсм-игра между двама партньори това определение обозначава човека ,който има активната и доминираща роля и власт, която е придобил въз основа на своето лично желание, усещане и фантазия, както и в съответствие със съгласието, желанието и фантазиите на своя/та партньор/ка.

Какви качества трябва да притежава един/една Господар/ка, като изключим желанието да доминира една/един роб/иня в бдсм-игра?…

Лекционен курс – въведение

Камшик.

Основен атрибут в сексуалната бдсм игра, средство за постигане на удоволствие чрез болка. Нима основното ядро на примерна бдсм-ситуация не може да се изрази само чрез тази картина: окован/а гол/а жена/мъж, край която стои облечен/а в черно мъж/жена… с камшик в ръка? Хм… разбира се, камшикът не прави от един мъж/жена Господар/ка, както шапката с пера и шпагата не…