Сексуален театър 1

Това е преводна статия, превода е направен през 2003.

Статията е твърде дълга за да бъде публикувана на един път, за това ще се публикува в няколко части.

 

Жени, които обичат женствени мъже

… и женствените мъже, които обичат силните жени !

1. Няколко думи за начало…

Преди да навляза в темата, искам да подчертая, че sissies* (женчовци, в конкретния текст – със смисъл на доброволно избрали женската роля мъже, и не само във сексуален, но и в емоционален, и социален план) съществуват в цялата гама – от напълно хомосексуални до напълно хетеросексуални. Вярно е от една страна, че много от привидно хетеросексуалните sissies в действителност се стремят подсъзнателно да отрекат тяхната “обратност” , но също е и вярно, че много от “очевидно” обратните sissies са в същност това, което аз наричам “либертини”. Те изпитват удоволствие от психологическата или дори физическата кастрация поради дълбоко сексуално-психологически причини, чийто мотив не винаги е хомосексуален.

Нека поразсъждаваме защо много жени са привлечени от sissies мъжете. Има няколко причини за това. Едната е исторически дълго продължилото потискане на жената като пол – съответно фаворизирането на женско поведение от страна на някои жени към мъжете им, или просто техни приятели. Другата причина е просто любящата душа и характер и огромната емпатия и одобрение към начина на изява на чувствата на sissies. Друг тип жени харесват хетеросексуални sissies в качеството им на подчинени интимни партньори. А съществува и такава категория жени, които… харесват sissies само заради парите!

В днешно време нито едно “сиси” не може да устои на залитането към жена, която демонстрира или властен външен вид, жена-мъжкарана, мъжко момиче – или пък се е вплела в образа на “грижовна”, но властна “леличка”. Съвременните sissies обичат размяната на местата на половете и предпочитат да изберат пасивната роля на феминизирани в ръцете на жена. Това желание се проявява по различни начини. Най-обикновеното е комерсиалната доминация. където клиентът плаща а домината не е привлечена от нищо, освен от парите му и от осъществения тотален контрол. Следващият тип домина е искрената, действителната домина, която се наистина се наслаждава на нейното сиси, често с любов, партньорство, или най-малкото – с дълбоко приятелство, но не прима пари за това, нито злоупотребява с дадената й власт и не оскърбява жестоко подчиненият й партньор. Третият тип жени е представен от “мъжкарани”, “мъжки момичета”, привлечени от т. нар. “ролева игра” или размяна на ролите. Категорията на “мъжките момичета” могат да бъдат лесбийки, бисексуални или феминистки, които просто одобряват и се радват на sissies. Съществуват поне още няколко разнородни групи, одобряващи женската доминация над мъже и феминизацията им. Това е съпругата или неомъжената жена, която има партньор-рогоносец, който изпитва наслаждение от това, да й помага да се среща и интимничи с чужди мъже, докато самият той наблюдава сексуалната сцена. на Има и хетеро- или бисексуални жени, които обожават представленията на “драг-кралиците”, тоест травестиращите в пищни женски облекла мъже, които са превърнали увлечението си в професия на сцената на забавни нощни кабарета, и т н. И накрая, срещат и се много по-редките случаи на хетеро- или бисексуални жени, които се забавляват със sissies с предпочитания към женския или мъжкия пол. Целта на тези жени е платонична, но винаги свързана с извратени сексуални практики.

Да изясним, значението на думата sissies тук се отнася предимно за гей-, би- и хетеро-мъже, които са склонни към периодична или постоянна само-емаскулинизация* (лишаване от мъжественост – б. пр.), която на свой ред често, но не винаги означава истинска феминизация. Пълната феминизация се среща при много, но не при всички хомосексуални мъже. Пълната феминизация се постига особено често при травестиращите или транссексуалните. За да разберем какво би накарало една жена да проявява неподправен интерес и привличане към sissies, ще трябва да се обърнем към психологията, както и да хвърлим поглед върху съвременното движение на фетишизма, а също и да разгледаме някои “исторически” примери на перверзията, като например маркиз дьо Сад.

2. Комерсиалните домини и плащащото сиси. Мечтата да слугуваш.

Най-видимата връзка между жени и sissies е обикновената комерсиална доминация. Sissies плащат огромни суми, за да бъдат доминирани от жени и за да бъдат превръщани в жени, феминизирани. Този вид комерсиално доминиране се е превърнало в дойната крава въобще на цялата сексуална индустрия и се рекламира свободно, без забрани от държавните органи във вестници, списания, както и в множество уеб-сайтове в Интернет. Това е индустрия, която включва десетки хиляди жени, които нямат никакъв действителен интерес към техните клиенти, sissies, и не влагат лични чувства в “правенето” на този бизнес. Понякога обикновени мъже-съпрузи, иначе почтени половинки в семействата си, изпълняват тайно и странната и двойствена роля на мъже пажове, слуги, придружители на властните си комерсиални “господарки”. Понякога в комерсиалното “властване” може да бъде включено дори и условието за “насилствена” проституция на клиента – “Господарката” го продава, разменя, отдава под наем срещу действително заплащане. Но обикновено в сцените на комерсиално доминиране се включват обичайните практики на кросдресинг (травестиране), в които се добавят и елементи на ритуално унижаване: словесни обиди, телесни наказания, дисциплина, превъзпитаване и лишаване от “лошите” навици на клиента.

Средностатистическият мъж, въвлечен в такива сцени на унижение е обикновено женен, хетеросексуален или бисексуален мъж, който изпитва вина и срам относно неговата мъжественост, вина поради извънредно развитата или пък обратно – слабо проявената страна на авторитарния мъжки характер. Този тип мъж остава неудовлетворен от блудкавата парадигма на сякаш смазващото, догматично наследено от предишни векове правило на господството на патриархата. Платената домина може да го бие по задника с пръчка или камшик, да му говори с език и интонация на властна и нетърпяща възражения господстваща жена, жена-инструктор, дори – робовладелец. Тя може да изисква от него респект, дисциплина, съобразяване с правилата й – измислени или не, да го кара да пълзи в краката й, да я обожествява с думи и действия. Като домина, тя може да го задължи да носи женско бельо – дамски гащички, чорапогащи, или пък да се се “преобразява” чрез носенето на перуки. Често това травестиране носи нелеп и смешен характер, но то демонстрира абсолютното, безусловното отдаване и подчинение под властта на домината, и има въвеждащ характер към една евентуално разрешена сцена от “господарката”, в която на него може да му се даде възможността да “осъществи” някои от сексуалните си фетиши – да лиже обувките й или стъпалото на крака й, да души гениталиите й, или пък да му бъде позволено като награда да сбъдне някой друг свой фетиш, предварително уговорен, в който обаче почти никога не се среща секс… . Комерсиалната доминация е също и “главнокомандващият” бизнес в сексуалната индустрия, основна причина за това е, че на “господарката” не се налага да участва сама в сцена на проституция. Тя отдава заповедите и командва, налага ограничения и правила, които да бъдат спазвани от клиентите й. Домината може да играе ролята на жестока кучка, но затова й се плаща, и й се плаща много добре… Тя не толерира нищо, а затова получава всичко, каквото поиска. Усещането за контрол и големите пари са движещата сила на комерсиалната доминация.

“Червеят” обикновено играе ролята на сиси, но не винаги. Най-често той е сиси само по време на сцената. Но в много случаи, ако не и в повечето, той има силно, дълбоко скрито желание д бъде напълно феминизиран, което се дължи или на фетишистко привличане, или на полова дисфория*(неудовлетвореност от собствения пол, липса на удоволствие от изпълнение на действия, специфични за конкретния пол). Това желание, разбира се, е блокирано от стаения срам, чувство на вина. Външно този тип не може да бъде разпознат лесно – видимата му роля често е на семеен, съпруг с жена и деца. Неговата роля на плащащо сиси му позволява да влезе на живо в съприкосновение с често противоречивите и объркващи го странни и извратени натрапливости. Но комерсиалното доминиране е просто трик, с който да бъдат измъкнати парите на клиента, а в действителност много рядко плащащият изпитва пълно задоволство и психосексуално освобождаване – тези театрални постановки на женска доминация са скъпо платени и ограничени във времето до 1-2 часа, освен в случаите, когато клиентът е наистина достатъчно богат, за да си позволи да се върне отново при домината за нов “сеанс”. Участващият в сцена подчинен обикновено е унижаван от доминиращата жена.

Унижението е ритуал, който персонифицира чувството за вина и по този начин улеснява подчинения да демонстрира чувството си за собствена безполезност и да открие тънката нишка на сексуална приемливост от доминиращата партньорка. “Господарката” обикновено е строга и властна, но също прибягва и до методи, свързани със съчувствието и емпатията, нежното приемане и разбиране. Така тя сякаш препотвърждава правото си да насилва и унижава подчинения, като му отпуска своя малък гратис, в името на безусловния контрол над личността му. Носенето на дамски гащички, колениченето и пълзенето по пода или слугуването като жива подложка, табуретка за нозете на властната стопанка, което понякога се осъществява и в неудобен бандаж, е знак, че “червеят” приема като висше, канонично осветено право правото на господарката над неговата душа и тяло, приемайки справедливостта на самоунижението и лишаването от мъжественост. Това “лишаване” фактически може да го възбуди и да предизвика ерекция, което на свой ред води до сурови наказания и дисциплина.

Вече бе казано, че sissies изпитват вина поради натрапената им идея да бъдат властни, отговорни, поемайки ролята на всезнаещи и всеможещи съпрузи, а в работата – и на корпоративни плъхове, длъжни да реагират на пазарните реалности егоистично и агресивно. Стресът над тези мъже е невероятен. “Принуждавайки” ги да носят дамски гащички, те не само признават своята слабост, но и отмъщават тайничко на жените си, които рядко имат представа и още по-рядко биха приели да изпълняват техните сексуални фантазии, свързани с женска доминация. Така, че “насилствената феминизация” и възпитаването-да-бъдеш-жена не е форма на сексуална игра с власт и унижение, но също и – както отбелязах по-горе в статията – неподправено, понякога и скрито проявление на полова дисфория. Тези мъже, както и повечето мъже, са любопитни да разберат като какво е да бъдеш жена, да се чувстваш емоционално и физически в кожата на другия пол.Общо взето, комерсиалното доминиране не е нищо повече от идиотска загуба на пари в безнадеждния кръг на изкуственото сексуално задоволяване, където властната домина неприкрито и откровено отказва да му даде това, за което той моли.
Все пак можем да признаем, че има един съвсем малък процент от комерсиални домини, които са способни да проявят дълбоко психологическо разбиране към клиента си, да проявяват искрена загриженост и одобрение на самоволната емаскулинизация на доминираните мъже, устремили се към феминизация. Такива домини в буквалния смисъл на думата са и завършени фройдистки сихолози, доставящи най-перверзните възможни начини на забавление на най-рисковите групи – обикновено хора със власт, изтощени от постоянното й практикуване: политици, съдии, знаменитости в обществото, хора с икономическа власт и много пари. Разбира се, при изключителна поверителност и конфиденциалност…

А сега нека разгледаме следващият тип жени – жените, които обичат sissies, но не изискват за това да им се заплаща – действителните, неподправено-искрените в чувствата си жени. Такива жени често са изключително откровени и сърдечни като личности, някои от тях могат да желаят да доминират, а други – не.

Следва продължение …

Снимка: TrannyFionaScott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *