Лекционен курс – въведение

Камшик.

Основен атрибут в сексуалната бдсм игра, средство за постигане на удоволствие чрез болка. Нима основното ядро на примерна бдсм-ситуация не може да се изрази само чрез тази картина: окован/а гол/а жена/мъж, край която стои облечен/а в черно мъж/жена… с камшик в ръка? Хм… разбира се, камшикът не прави от един мъж/жена Господар/ка, както шапката с пера и шпагата не правят мускетаря, нито стативът и четката не правят художника. Но всяка дейност, присъща на човека (в най-широкия смисъл) принципно има определени основни материални изрази, които до някаква степен я характеризират. Такъв материален израз е и Господарският камшик в бдсм.

Камшикът има дълга история в практиката на наказанията… дори и днес. Използването му в бдсм-играта зависи от желанието, фантазията и възможностите както на Господаря/ката, така и на роб/инята. Дали изобщо ще бъде използван, дали ще бъде използван само проформа поради нежелание, невъзможност, скрупули, страх… или истински, за причиняване на реална болка – това са чисто индивидуални човешки възможности, фантазии и усещания. Камшикът може да е всякакъв модел и вид, материал, цвят и изработка… държан от ръката на Господаря/ката, той/тя може да удря леко, формално или силно и истински. Ръката замахва, придава му ускорение, после следва сблъсъкът с нежното женско/мъжко тяло, който възбужда нервните окончания и предизвиква усещането за болка. Проста физика… но и не съвсем. Защото камшикът придава усещане за власт, за доминиране, за подчиняване, за концентрирана активна енергия… и обратно, за роба/инята той е символ на нейното/неговото подчинение, пълно отдаване, пасивна енергия. Болката, която може да се причини с камшика, е възбуда както за Господаря/ката, който/която я причинява, така и за роба/инята, който/която я поема… Камшикът е инструмент, също както мандолината в ръцете на трубадура. От Господаря/ката зависи дали този инструмент ще бъде използван така, че да носи удоволствие. От Господаря/ката и неговата/нейната фантазия зависи дали ще съумее (а и дали ще поиска) да бъде виртуозен изпълнител на този инструмент…

Белезници.

Пасивен, не активен, но много важен атрибут и елемент от фантазната бдсм-игра, един от нейните символи, ако така може да се каже, наред с камшика (но камшикът е активен атрибут). Белезниците са най-доброто средство за обездвижването на човешките ръце, респективно срещу защита с ръце от евентуални инвазии – и оттам – за чувството за безпомощност и подчинение в роба/инята.

Както и камшика, белезниците (окови, пранги и т.н.) имат дълга история и се използват и в наши дни. Те също могат да бъдат различни видове, модели, конструкция, материал, така, че да бъдат повече или по-малко сигурни. Човек, на чиито ръце са поставени белезници, силно чувства безпомощното състояние по отношение на човека, който му ги е сложил – да кажем обществен служител, ако става дума за криминална ситуация.

Роба/инята, чийто/чиито ръце са в халките на белезниците, осъзнава ясно, че тялото му/й е изцяло на разположение на желанията на Господаря/ката му/й и той/тя не е в състояние да стори каквото и да било да да й/му попречи. Това състояние на “безпомощност” обаче носи за доминирания/ната мъж/жена и усещане за абсолютна свобода, защото след оковаването “от него/нея вече нищо не зависи”. И тогава вече ролята на фантазията на Господаря/ката като активен/а партньор е тази, която е решаваща дали ще съумее да поведе смесените усещания за “пълна безпомощност и тотална свобода” така, че да извлече умозрителна и сексуална наслада за себе си и за своя/та роб/иня.

Конкретните техники за оковаване с белезници не са от особено значение – дали на леглото, с ръце над главата, или Х-образно, или жената/мъжа е изправен/а с изпънати нагоре ръце и т.н. – всички те са интересни, различните хора имат предпочитания към различни варианти. Но не вариантите, а усещанията са тези, които правят от белезниците основен и забавен елемент в една бдсм игра..

Въже.

Ето още един от основните атрибути на класическата фантазна бдсм-игра, един от нейните символи. За разлика от предните два (камшик,белезници) въжето може да се определи като широкоспектърен атрибут, тъй като съчетава различни функции (коя от тях ще бъде изведена напред зависи от фетишите, желанията и нагласата на двамата партньори).

Принципно основната роля на въжето е сходна с тази на белезниците – придаване на човешкото тяло състояние на физическа безпомощност. Но въжето може да обездвижва не само ръцете,а тялото в цялост, макар и с обща по-ниска степен на сигурност от белезниците. Въжето може да се използва и за овързване на тялото само по себе си (без да е прикрепено към определен предмет – легло, маса, таанска греда и т.н.), което е едновременно довеждане до безпомощно състояние и същевременно чисто естетически елемент за човека, който има такава склонност и намира красота в овързването. Въжето може да се използва в игри от различен вид и дълбочина, както за софт-игри (в тях то може да бъде дори единствен и основен атрибут), така и за най-екстремните разновидности на бдсм (например различни видове асфикция; еротично обесване; т.нар. окачване и висене на ръце и др.)

По отношение на усещанията… самият вид на въжето, грубоватият допир на тялото с него придават леко усещане на архаичност, примитивизъм, първичност… придават на примерната бдсм-ситуация атмосфера, която съвременните атрибути (белезници, силиконови или пластмасови играчки и т.н.) не могат да постигнат. Въже, овързано около тялото; вързана с въже за леглото жена/мъж; въже с примка в ръцете на облечен/а в черно жена/мъж; навито въже, захвърлено небрежно в края на леглото… ето неуловимият на пръв поглед емоционален елемент, който действа върху фантазиите както на Господаря/ката, така и на роба/инята и създава множество образи и вариации, които после двамата могат да експонират в реалността.

Хм… едно въже… същото това въже, което в друга ниша на реалността прикрепя и разклаща черковната камбана, за да произведе тя звук. Калейдоскоп, това е…

Реална игра.

Реална бдсм-игра. Какво означават тия думи? Нима всяка една игра между две човешки същества не е реална, нали в крайна сметка в нея участват напълно реални хора със свой манталитет, фантазия, насоченост, желания, фантазии, смисъл? Нима не всяка ситуация -игра в контекста на бдсм, а и не само, разбира се – не е синхрон на две усещания, емоционални баланси, начини за постигане един чрез друг на онова неуловимо и все пак съвсем реално състояние, в което двамата намират удоволствието, както го разбират? И все пак…

Реална игра – това означава пълна реалност на вътрешните фикции, определящи единия партньор като Господар/ка, а другия като роб/иня. Реална игра – това е безусловно подчинение от страна на роба, тотална власт от страна на Господаря. Това е игра с възможно най-широки граници или дори без граници, която не зависи от време, пространствена отдалеченост, окръжаващ социум. Това е игра, в която робът е роб на своя Господар винаги и навсякъде, 24 часа 7 дни в седмицата, и това е ръководен императив в мотивационното поведение на двамата. Разбира се, всичко това се обуславя от пълната доброволност на така поставените отношения – робът, който доброволно и с желание е приел тоталната власт над своята личност, Господарят, който доброволно и с желание е приел тази власт и отговорност. А това е огромна отговорност, защото властта и отговорността са правопропорционални (т.е. колкото по-силно изразена една власт, толкова нараства и отговорността на човека, в чиито ръце е тая власт). Ясно е, че степента на реалност на усещанията в една такава игра би намалявала от всеки възможен лимит или стопер, които ясно да маркират границите. Ясно е, че в подобна игра детайлите – конкретни фетиши,използвани атрибути и т.н. – са само фон, върху който се подрежда цялостната мозайка на взаимоотношенията.

В контекста на реалната игра могат да възникнат безкрайно голям брой ситуации, в зависимост от неопределено голям брой фактори. Ситуации, в които двамата партньори нямат физическа възможност да са заедно – в тях робът спазва всички желания, заповеди, забрани, които Господарят е изискал от него. Ситуации, в които двамата са заедно в даден момент/игра – отново се предполага пълен реализъм на усещанията – реална, а не фиктивна болка например.

Всичко това, разбира се е неясна черно-бяла картина на бдсм-играта от подобен вид. Не всички хора с бдсм-насоченост биха имали възможност и желание да играят игра от такъв тип, и това е съвсем редно. Какви са приблизително факторите, които биха дали възможност на двама души да поискат да постигнат удоволствието в такава игра? Интелигентност, чувствителност, сила на волята… т.е. и двамата би трябвало да са силни личности. Изключително силно развита фантазия, творчески елемент, дълбочина и размах, склонност към търсене на новото, неизвестното, по-дълбокото, изненадващото в самите тях. Пълен самоконтрол от страна на активния партньор – задължителен при една безлимитна игра, и същевременно – способност за тотален контрол над другия. Това е определящо, тъй като за физическото и психично равновесие на доминирания няма друг балансен фактор, освен този самоконтрол-контрол на доминиращия. Способност от страна и на двамата да причиняват/понасят реални усещания,като болката примерно – естествено, при условие за доброволност, но неповлияни от деструктивни елементи като лъжливи морални скрупули, собствена неувереност, комплексирано по разни причини поведение и т.н. Т.е. двамата трябва най-напред да разбират същността и идеята на тази игра, да имат вътрешната възможност и нагласа да я играят и качествата (фантазия, енергия и др.), които да им помагат да я играят успешно, съграждащо и да постигат все по-голямо удоволствие, вътрешна хармония и смисъл….

Tsvetan

За съжаление оригиналът на този материал е загубен в загубените архиви на старото f-bg. Онова, което изгоря преди много много време.

 

Снимк (по ред):

captain.orange

Frederic Poirot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *