Доминиращи и Господари

Darrias и Dorian – двама от нашите модератори представят своята гледна точка за разликата между доминиращ и господар.

“Господар” е човек, който по силата на някакви установени положения притежава власт. “Установените положения” могат да бъдат законите в една страна, договор между него и неговия човек или друга устойчива форма на йерархизиране, която го определя като “господар”.

“Доминиращ” е всеки човек, който има способността и склонността да води ситуацията, да инициира това как нещата ще се случват и да ги привежда в крайна сметка съгласно своите решения/предпочитания, често дори и въпреки волята на останалите.

Един класически “господар” би трябвало да бъде и “доминиращ”. Може обаче да бъде и “п*тьо маринкин”, но законът да го е посочил за “господар” и да го защитава като такъв (законът на държавата или “законът” като договор между двама човека).

Един класически “доминиращ” обикновено е и “господар”, или поне в много от ситуациите действа като такъв. Често той се и домогва до такъв статут, защото просто е склонен да действа от тази позиция и има необходимата пробивност, за да постигне целите си.

За да обобщим, “господар” е външна, социално призната позиция, докато “доминиращ” е вътрешна черта на характера. “Доминиращ” е този, който в крайна сметка определя как да станат нещата. “Господар” е този, който управлява поне на теория.

Dorian

Първо, прави се, при това съществена, разлика между Доминиращ (Dom/Domme) и Господар (Master/Mistress). По – общото понятие всъщност е Доминиращ, а по- тясното – Господар. Естествено разликата е и респективно в подчинен(sub) и роб/иня (slave).

Отделно от тях съществуват садист и мазохист, като садистът не задължително е Доминиращ или Господар, както и мазохистът не задължително е подчинен или роб/иня. Даже напротив – напълно възможна е всяка комбинация – мазохист, който е същевременно Доминиращ или Господар, което не го прави суич, или садист, който е и подчинен или роб/иня, което не го прави суич, а и кобинацията съвсем не е задължителна. Садистът може да си е само садист, без да е Доминиращ, Господар, подчинен или роб, а мазохистът може да си е само мазохист, без да си пада по каквото и да е доминиране.

Но вероятно от факта, че интересите в една или друга степен се припокриват, сякаш разликата в понятията се е размила (особено в Българската терминология), но това не значи, че не съществува, даже напротив. Както споменах по – горе, в чуждестранните разбирания разликата е основополагаща.

Пак от скромния ми опит, съм забелязала, че като цяло Доминиращите и подчинените са много повече от Господарите и робите, те са като вид спецификация, която не е задължителна в никакъв случай.

Сега за разликата в термините…

Разбира се, всяка връзка е нещо дълбоко индивидуално, но тук ще изложа най- общите разлики, както съм ги видяла..

Основна разлика между подчинен и роб е, че робът няма лимити (това не изключва Стоп думата, но обикновено когато една D/s връзка е прераснала от Дом/съб, в Господар/роб, което обикновено изисква много време в опознаване, тя не се налага), няма свои желания, нито права, съществува за удоволствието на своя Собственик и е щастлив от възможността да служи и задоволява. Робът обикновено е collared и е просто част от имуществото на Господаря си, но най- ценното и най- цененото Такива обикновено са дълготрайните връзки, защото е нужно време на опознаване и цялостно доверяване, за да се отдадеш изцяло в нечия власт, но това не означава, че всяка дълготрайна връзка прераства в такава..

Друга основна разлика е в това – какво подчиненият/робът предоставя във власт на Доминиращия/Господаря – до къде се простира отговорността на всеки. В Господар/роб връзката отговорността е изцяло в ръцете на Господаря, като не става дума за отговорност само в плея, а изцяло – за целия живот на роба, докато при връзката Дом/съб въобще не може да ствава дума за подобно изместване на отговорността. Робът е изцяло зависим от Господаря си, докато Доминиращият е по- скоро водещ..

Така, ако приемем, че във връзката Дом/съб, фокусът на подчинения е върху него самия, в Господар/роб връзката фокусът е върху Господарят. И ако при връзката Дом/съб се говори за плей и основното действие се развива в спалнята, при другата – може да е навсякъде, по всяко време.. и до 24/7.

Може би припокриващо се с горните, но все пак – контролът. Той е цялостен в една Господар/роб връзка, робът няма избор (по собствена воля няма този избор, което само по себе си е избор), докато в Дом/съб връзката подчиненият може да се възпротиви на всичко..

Винаги много съм се изумявала от разни “Господари”, които очакват “подчиненият” да прави всичко, което е наредено, без значение дали му харесва или не. А в случай на отказ, го обявяват за “Ти не си никакъв роб??!!!”. А всъщност нито той е Господар, нито заклейменият подчинен – роб, не и в подбна ситуация. Най- важно е да не забравяме, че всичко се прави за взаимното ни удоволствие, доброволно, без насилие, изнудване, злоупотребяване и възползване. И двете страни трябва да желаят това, което правят и са карани да правят, да са удовлетворени. Но ние сякаш забравяме за тази малка подробност, че за всеки източникът на удоволствие е различен… Някой са щастливи, когато им е разрешено да служат и да живеят, за да задоволяват желанията и нуждите на Господаря си – това им носи щастие и удоволствие, правят го доброволно и никога нищо не е против желанието им, против волята, насила. Други са щастливи от съвсем различни неща. Но е важно да разбираме разликите, за да не бъдем обвинявани, че сме нещо, което не сме..

Darrias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *